Thông Báo

Note Đóng lại

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Tim Ip thong qua chat

Vào CMD/
C:\b netstat -a

ví dụ :

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP franck-a:0 0.0.0.0:0 LiSTENiNG
TCP franck-a:1091 0.0.0.0:0 LiSTENiNG
TCP franck-a:1090 ************** CLOSE_WAiT
TCP franck-a:1099 ************ ESTABLiSHED

Dòng nào có chữ ESTABLiSHED, dó là thông báo cho sự nối kết dã duợc thiết lập với bên ngoài.

2. Ping ************ này dể lấy duợc IP

vi dụ

Pinging ************ [209.76.151.67] with 32 bytes of data:
Reply from 209.76.151.67: bytes=32 time=1281ms TTL=39
Request timed out.
Reply from 209.76.151.67: bytes=32 time=1185ms TTL=39
Request timed out.


209.76.151.67 chính là IP mà chúng ta cần tìm .

Có thể dùng netstat -na

_Trong khi chat, không nên truy câp nhiều địa chỉ khác .
_Con phan tim dia chi ip o nuoc nao va nha cung cap nao thi minh se chi sau.
Vui long ghi ro
Nguon link :http://haidang-hacker.blogspot.com

Không có nhận xét nào: